Frågor & svar

Medlemskap - Betalning

Hur fungerar det att ni har öppet dygnet runt?  

Vi har dygnet runt-öppet för alla våra medlemmar. Medlemmar hos oss får ett personligt medlemskort som gör att de kommer in och kan träna precis när det passar dem. Receptionens öppettider varierar beroende på anläggning. Se specifik anläggning för öppettider. Övrig tid är anläggningarna obemannade.

Kan man provträna innan man tecknar medlemskort hos er?

Ja, det kan man göra. Det kostar 70 kronor och provträningar sker endast under receptionens öppettider.

Kan jag överlåta mitt träningskort på grund av flytt, sjukdom eller dylikt? 

Ja, det kan man göra. Du måste komma in med den person du ska överlåta ditt medlemskort till. Man betalar 350 kronor för överlåtelsen och vi tillverkar ett nytt medlemskort till den nya medlemmen.

Kan jag frysa mitt medlemskap? 

Du kan frysa ditt medlemskap med ett inlämnat intyg. Vi fryser minst 3 månader och högst 12 månader vid militärtjänstgöring, graviditet, sjukdom eller resa.

Vilken dag i månaden dras månadsavgiften via autogiro?   

Månadsavgiften dras via autogirering den 27:e varje månad. Om den 27:e är en röd dag eller helgdag görs dragningen näskommande bankdag. Det måste finnas täckning på bankkontot dagen innan så att autogireringen ska utföras. Vi uppmanar alla medlemmar att kontinuerligt kolla sina autogirodragningar så att det dras som det ska.

Vad händer om jag inte har pengar på kontot den angivna bankdagen?  

Då skapas en skuld och det tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor/månad.

Vad händer om det inte kan dras några pengar genom autogiro under flera månader?

För varje månad som det inte kan dras några pengar skapas en påminnelsefaktura och en påminnelseavgift på 60 kronor. Skulden ska då regleras genom inbetalning till bankgiro med angivet fakturanummer inom angiven tid så ärendet inte går vidare till inkasso. Observera att avtalet och månadsdragningarna fortlöper som vanligt under denna tid.

Spärrat kort - röd gubbe/lampa när jag drar kortet?

Om betalning inte har inkommit inom 60 dagar spärras ditt kort från anläggningarna. Medlemmar kan inte nyttja anläggningarna förrän skulden är betald. Detta är även ett sätt att uppmärksamma att något är fel, t.ex. att du står i skuld till oss. Spärren betyder inte att avtalet är avslutat utan skulden kommer byggas tills problemet som uppstått åtgärdas. Vid problem av inpassering (röd gubbe/lampa) var god kontakta receptionen för att reda ut vad som hänt.

Om jag vill säga upp mitt medlemskap, hur går jag till väga?

Träningskorten som betalas genom autogiro har 12 månaders bindningstid. Träningskorten ska sägas upp skriftligen på anläggningen, eller via mail till uppsagning@alwaysfitness.se, senast 60 dagar innan bindningstiden gått ut. Vid skriftlig uppsägning i receptionen får du ett uppsägningskvitto på plats, säger du upp dig via mejl får du bekräftelse på detta till din e-post. 
Sägs kortet upp senare än 10 månader gäller 2 månaders uppsägningstid, vilket innefattar två debiteringar till fullt pris, fr.o.m. då uppsägningen behandlas. För träningskort som betalas genom autogiro och som inte sägs upp enligt ovan fortlöper autogirodragningarna tills de avslutas korrekt.

Varför har det dragits 250 kronor från mitt konto?

Om du varit medlem i 12 månader är detta din årliga medlemsavgift som dras automatiskt.

När övergår mitt studentpris till ordinarie pris?

Studentpriset räcker till gilltighetstiden på ditt studentkort som du visade upp i receptionen går ut. Är du fortfarande student kan du visa upp ett nytt kort så justerar vi priset till aktuellt studentpris.

Måste jag kontakta er om jag ändrar mitt kontonummer eller adress? 

Ja, det är viktigt att du meddelar oss i god tid innan din månatliga dragning så vi hinner registrera dina nya uppgifter.

Varför är det andra priser i Avesta, Enköping, Hedemora & Sala? 

För att vi ska kunna ha kvar våra anläggningar belägna i mindre orter behöver vi ha en högre prissättning här. Från första oktober 2015 justerade vi priserna för de som haft medlemskap hos oss i över 12 månader. Det innebar ett tillägg om 50 kronor från och med autogirodragningen den 27/9-15.

Allmänna frågor

Får jag ta med mig barn?

Nej, man får inte ta med sig barn till anläggningen på grund av säkerhetsrisken. På våra träningsanläggningar får endast en person som är medlem passera slussen och även i detta fall gäller regeln om insläpp av någon annan. Det leder i sin tur till avstängning.

Får jag släppa in min kompis om denne ska vänta på mig?

Nej, man får absolut inte släppa in någon annan än sig själv. Det spelar ingen roll om din kompis ska vänta på dig, är intresserad att titta på lokalen eller dylikt. Detta leder till avstängning.

Jag har blivit av med mitt kort. Hur kan jag få ett nytt?

Om du förlorar ditt medlemkort eller om detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart
skall detta omgående anmälas till receptionspersonalen, som då hjälper er att utfärda ett nytt medlemskort mot en ersättning om 250 kr.

Om mitt kort inte fungerar, får min kompis släppa in mig då?

Nej, han eller hon får under inga som helst omständigheter släppa in dig. Detta leder till avstängning. Du måste då kontakta receptionen under receptionens öppettider och reda ut varför ditt kort inte fungerar.