Frågor & svar

Medlemskap och betalning

Hur fungerar det att ni har öppet dygnet runt?

Vi har öppet dygnet runt, alla dagar för våra medlemmar. När du blir medlem får du ett personligt träningskort som gör det möjligt att komma in och träna precis när det passar dig själv. Receptionens öppettider varierar beroende på anläggning, klicka här för att se öppettider. Övrig tid är anläggningarna obemannade.

Kan jag provträna innan jag blir medlem hos er?

Ja, det kan du göra. Det kostar 70 kronor och provträningar sker endast under receptionens öppettider. Om du är nöjd och sedan vill bli medlem så kan du upp till 7 dagar efter köpt provträning visa upp ett kvitto på detta så drar vi av 70 kr på nästkommande dragning.

Kan jag överlåta mitt träningskort på grund av flytt, sjukdom eller dylikt?

Ja, det kan du göra. Du behöver komma in med den personen du ska överlåta ditt medlemskort till. Överlåtelsen kostar 350 kronor och den nya nyttjaren får då 12 nya månader att nyttja hos oss, alternativt återstående tid på årskort, medans ditt abonnemang avslutas på en gång.

Kan jag frysa mitt medlemskap?

Du kan frysa ditt medlemskap med ett inlämnat intyg. Vi fryser minst 1 månad och högst 12 månader vid militärtjänstgöring, graviditet, sjukdom eller resa.

Vilken dag i månaden dras månadsavgiften via autogiro?

Månadsavgiften dras via autogirering den 27:e varje månad. Om den 27:e är en röd dag eller helgdag genomförs dragningen näskommande bankdag. Det måste finnas täckning på bankkontot dagen innan inplanerat debiteringsdatum för att autogireringen ska kunna genomföras korrekt. Vi uppmanar alla medlemmar att kontinuerligt se över sina autogirodragningar så att det dras som det ska.

Vad händer om jag inte har pengar på kontot den angivna bankdagen?

Då skapas en skuld där det tillkommer en förseningsavgift på 60 kronor/månad.

Vad händer om det inte kan dras några pengar genom autogiro under flera månader?

För varje månad som det inte kan dras några pengar skapas en påminnelsefaktura och en förseningsavgift á 60 kronor. Skulden ska då regleras genom inbetalning till bankgiro med angivet faktura-/OCRnummer inom angiven tid så ärendet inte riskeras att gå vidare till inkasso.
Skulden kan även regleras i kassan på valfri anläggning (med undantag för Hedemora).
Observera att avtalet och månadsdragningarna fortlöper som vanligt under denna tid.

Spärrat kort - röd gubbe/lampa när jag drar kortet?

Nekad inpassering är ett sätt att uppmärksamma att något är fel, t.ex. regelbrott, trasigt medlemskort eller att det finns en obetald skuld till oss.
Om det finns avgifter som har legat obetalda i 60 dagar eller längre så spärrar systemet automatiskt ditt medlemskort från anläggningarna. Så snart betalning erlagts kommer kortet återigen att fungera som vanligt.

Vänligen observera att ett spärrat kort inte betyder att avtalet är avslutat utan fortsätter som vanligt. 
Vid problem av inpassering (röd gubbe/lampa) var god kontakta receptionen eller vår kundtjänst för att reda ut vad som hänt.

Hur säger jag upp mitt medlemskap?

Träningskorten som betalas genom autogiro har 12 månaders bindningstid. Vi rekommenderar skriftlig uppsägning på plats i receptionen eller via mejl till uppsagning@alwaysfitness.se senast 60 dagar innan bindningstiden gått ut. Vid skriftlig uppsägning i receptionen får du ett uppsägningskvitto på plats, säger du upp dig via mejl får du bekräftelse på detta till din e-post. Uppsägningen är endast giltig efter du tagit emot bekräftelsen. Vänligen hör av dig så snart som möjligt om ingen bekräftelse har mottagits.
Sägs kortet upp senare än 10 månader gäller 2 månaders uppsägningstid, vilket innefattar två debiteringar till fullt pris, fr.o.m. då uppsägningen behandlas. För träningskort som betalas genom autogiro och som inte sägs upp enligt ovan fortlöper autogirodragningarna tills de avslutas korrekt.

Varför har det dragits 250 kronor från mitt konto?

Om du har debiterats det exakta beloppet á 250 kr så avser detta din årliga medlemsavgift. Detta är en avgift som betalas av alla våra medlemmar en gång var 12:e månad. 
Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst eller besöka receptionen om du har frågor kring en debitering.

När övergår mitt studentpris till ordinarie pris?

Studentpriset räcker till giltighetstiden på ditt studentkort som du visade upp i receptionen går ut. Är du fortfarande student kan du visa upp ett nytt kort så justerar vi priset till aktuellt studentpris. Priset regleras ej för tid som redan förfallit.

Måste jag kontakta er om jag ändrar mitt kontonummer eller adress?

Ja, det är viktigt att du meddelar oss i god tid innan din månatliga dragning så vi hinner registrera dina nya uppgifter.

Varför är det andra priser i Avesta, Enköping, Hedemora & Sala?

För att vi ska kunna ha kvar våra anläggningar belägna i mindre orter behöver vi ha en högre prissättning här. Från första oktober 2015 justerade vi priserna för de som haft medlemskap hos oss i över 12 månader. Det innebar ett tillägg om 50 kronor från och med autogirodragningen den 27/9-15.

Allmänna frågor

Vad har ni för åldersgräns?

Vi har en åldersgräns på 16 år hos oss. Målsman måste följa med vid tecknande av medlemskap för att signera avtalet om du ännu inte fyllt 18 år.

Jag har blivit av med mitt träningskort. Hur kan jag få ett nytt?

Om du förlorar ditt medlemkort eller om detta skadas så att det blir tekniskt obrukbart skall detta omgående anmälas till receptionspersonalen, som då hjälper er att utfärda ett nytt medlemskort mot en ersättning om 250 kronor.

Får jag ta med mig barn?

Nej, barn får inte medtas till anläggningen av säkerhetsskäl. Vid obemannade tider är det av största vikt att endast registrerade medlemmar vistas på lokalen. Endast en person åt gången får passera in på anläggningen och även i detta fall gäller då regeln om insläpp av annan person.

Får jag släppa in min kompis om denne ska vänta på mig?

Nej, det är aldrig tillåtet släppa in, eller gå in med, någon annan på anläggningen när personalen inte är plats. Som vi förklarade även under föregående fråga så är det av största vikt att endast registrerade medlemmar vistas i lokalen under dessa tider. 
Alla medlemmar som befinner sig på anläggningen måste också ha registrerat sig vid inpasseringen och det är därför viktigt att ni alltid går in en åt gången om du tränar i sällskap med en annan medlem. 

Vi ber dig vänligen att tänka på detta även om din väns kort inte fungerar trots att denne är medlem hos oss. Det kan finnas en anledning till att kortet är spärrat och vi hänvisar den person vars kort inte fungerar att ta kontakt med kundtjänst eller receptionen under dess bemanning.

Om mitt kort inte fungerar, får min kompis släppa in mig då?

Nej, även vid dessa tillfällen gäller regeln om insläpp av annan person. Vi ber dig vänligen att ta kontakt med oss så snart som möjilgt så hjälper vi dig gärna att se över vad som är anledningen till nekad inpassering.